Govor

Gospodine Arnaut oduzeo sam Vam riječ, molim Vas.