Govor

Ja nastavljam, nećete da vam se smanji plata 20%,