Govor

U skladu sa članom 79. Poslovnika oduzimam Vam riječ. Hvala.