Govor

Evo ja Vam sada treće upozorenje kažem, nećete ni plata da se odreknete, nećete da se odreknte ni vozila, nećete da se odrektne reprezentacije. Zašta vam treba reprezentacija, online se sastajete, kome kafe naručujete? Zašta vam treba reprezentacija, zašto danas ne glasamo da je ukinemo u ostatku 2020. godine? Hoćete li treće upozorenje ili da nastavim?