Govor

Gospodine Radmanoviću, ja Vas upozoravam da Vi nećete danas da raspravljate o tome da Vam se ukinu tjelohranitelji, hajte Vi onda meni objasnite – šta će Vam tjelohranitelji ovdje iza ovih vrata, a nema ni medija ovdje, od koga se plašite, od naroda? Pa i ja bi se plašio od naroda da ne dam danas da se glasa o ukidanju tih privilegija, to je potpuno razumljivo, ali nije građanima razumljivo i nije opravdano.