Govor

Za glasalo 30 – 18 iz Federacije BiH, 12 iz Republike Srpske. Protiv 7 – svi iz Federacije BiH. Uzdržani 3 – 2 iz Federacije BiH, 1 iz Republike Srpske. Konstatujem da je prijedlog za hitni postupak usvojen, ima opštu, ima entitetsku većinu. Otvaram raspravu o prijedlogu dopune Poslovnika. Ad. 1. Zahtjev predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nebojše Radmanovića, prve zamjenice predsjedavajućeg, Borjane Krišto, i drugog zamjenika predsjedavajućeg, Denisa Zvizdića, za razmatranje Prijedloga dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-4-805/20 od 15.04.2020. godine