Govor

Gospodine Arnaut čuli smo Vas, ja vodim sjednicu, čuli smo Vas, nema, niste u pravu. Dakle, molim Vas, ometate rad sjednice. Glasamo, molim službu da prebroji glasove. Ko je za? Hvala. Je li izbrojano? Ko je protiv? Uzdržanih? Nema. Ima, jedan. Dobro, molim sekretara da. Glasalo je 27 za, je li se čulo? 27 za, 5 protiv i 1 uzdržan. Nedostaje nam jedan broj glasova, to ima, molim vas da, 40 poslanika ima u sali, a ovdje je na spisku 33. Moraćemo prozivati. Molim sekretara da prozove, da ipak tako dođemo do.