Govor

Hvala gospodinu Borenoviću. Zaključujem raspravu jer nema više prijavljenih. Parlament se izjašnjava o zahtjevu za hitni postupak. Molim vas, glasamo listićima, dakle ko je za prijedlog Kolegija da se raspravlja u hitnom postupku?