Govor

Hvala. Uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege poslanici, pa sigurno da je ovo danas što se dešava, 28. aprila, jedna loša poruka i loš primjer kada je u pitanju rad ovog zakonodavnog tijela u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i potpuno su u pravu kolege koje insistiraju da Parlament počne da radi svoj posao onako kako je to Poslovnikom predviđeno. Ima mnogo važnih stvari o kojima treba raspravljati, koje se tiču naravno ove borbe, zajedničke borbe protiv korona virusa, ove pošasti koja je zahvatila ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli svijet i da u tom Parlament ima jednu jasnu ulogu. I zato bi bilo dobro, da ne ponavljam sve što su rekli, koje su tačke važne, zašto je bitno da trezvene glave jasno ukažemo da je napravljeno dosta propusta, da je ipak najveća odgovornost na ključnim ljudima, rukovodstvu Parlamenta koje je zaduženo da ovaj Parlament zasjeda, da dostavi dnevni red u skladu sa Poslovnikom, da zakazuje sjednice Parlamenta i jeste odgovornost na upravo vama zašto je Parlament ovako kasno zakazan, iako je bilo inicijativa poslanika koji su dolazili prije nekoliko dana. Mislim prije desetak dana je bila jedna inicijativa koju sam lično ja kao poslanik potpisao da se održi hitna sjednica sa određenim tačkama dnevnog reda vezano za izmjene Zakona o PDV-u, izmjene Zakona o akcizama i naravno mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine. Ali jedan odgovor na pitanje nismo dobili od vas, koji mora biti precizniji – šta je Kolegijum razmatrao i odlučio kad je u pitanju sledeća sjednica Predstavničkog doma, kad konkretno? Nemojte da opet gubimo vrijeme i čekamo sjednicu Kolegijuma koja će biti u srijedu, pa će se u srijedu dogovoriti da bude u sledeću srijedu i da na taj način se šalje još lošija poruka, još lošiji primjer nego što je ovaj do sada bio, oko kojeg se svi slažemo. Morate nam jasno reći, pored toga što ćemo, ja očekujem da danas svi ovi prijedlozi budu uvaženi, usvojeni, da Parlament izađe pred javnost, pred građane sa određenim odlukama koje su snažne, koje su odgovorne, koje su potrebne, ali morate nam reći hoćemo li sledeću sjednicu Parlamenta imati po nekoj dinamici koju vjerovatno vi razmatrate kao rukovodstvo ovog Doma, u petak, u ponedjeljak, u utorak, u srijedu, da možemo i na taj način poslati poruku da će Parlament, pored svega što se dešavalo, krenuti da radi svoj posao u nekim normalnijim okolnostima i na taj način da postanemo, ono što ste vi rekli, primjer da se treba vratiti u neke normalne tokove, poštujući naravno sve zdravstvene preporuke kako to se insistira i kako treba da bude. Hvala.