Govor

Poštovane koleginice i kolege, ja vas srdačno pozdravljam i drago mi je evo da se vidimo poslije ovoliko vremena. Ja se u principu slažem sa diskusijama svojih prethodnika, ali samo u jednom se ne bih složila sa kolegom Mektićem, koji kaže da mi treba da se stidimo ili što ne radimo itd. ja samo ne želim da nas se trpa u isti koš, jer ni u ovom slučaju nismo isti. Dakle, naš klub je i te kako radio, mislim da će se i sekretar Doma sjetiti da sam mu 22. marta poslala e-mail sa upitom i sa sugestijama da se nađe način da ovaj Parlament radi, sa iskrenom željom, dakle, da pokažemo odgovornost prema građanima i prema ustvari funkciji koju obavljamo u ovoj zemlji. Šturi odgovor da Poslovnikom nije predviđena telefonska sjednica, mislim to sam i sama znala, ali sam se nadala da će upravo stručne službe, dakle, Kolegiju predložiti način funkcionisanja ovog Parlamenta u ovakvim situacijama. Da se ne bih ponavljala, naravno sve je već zastarjelo i nema smisla, ali evo ima smisla, što kaže gospodin Nikšić, da eventualno se usvoje izmjene Poslovnika za neka buduća, ne daj bože, dešavanja koja bi nas eventualno mogla dovesti u sličnu situaciju. Takođe nisam za to da se pridržavamo ovog ograničenja koje smo dobili, jer ako je to ovo ograničenje koje, dakle ovaj tekst koji nas je čekao ovdje kad smo došli, vidimo da su to takođe datumi 03.04. i čak 04.03. Dakle, vidimo da čak ni ove mjere više nisu mjere koje odgovaraju trenutnoj situaciji, obzirom da smo svjedoci da su mjere, znači, one najoštrije u paketu već ukinute i da mi konačno moramo i treba da radimo i da samo, znači, eventualno usvajanje izmjena Poslovnika nam posluži za neke buduće situacije. Takođe nadam se i da su poslanici ovog Doma pokazali i svoju socijalnu osjetljivost i solidarnost sa građanima i da su već i sami učestvovali u dobrovoljnom radu, odricali se određenih novčanih iznosa, tako da ja nisam za to da ovdje danas licitiramo. Mi imamo ovdje, znači, predložene izmjene, odnosno dopune dnevnog reda u kojima se utvrđuju eventualne uštede i dakle molim da Kolegij postupi u skladu sa članom 71. Poslovnika, jer očigledno da imamo predložene dopune dnevnog reda. Hvala.