Govor

Hvala gospodine Helez. Riječ ima gospodin Nermin Nikšić.