Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve kolege, drago mi je ste ... Ja se Predrag zovem, Peđa je vrlo, kako bih rekao, famelijarna stvar koja je rezervisana za moje prijatelje i porodicu. Hvala.