Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Pa dobro ste rekli, da dajemo primjer u Bosni i Hercegovini, samo loš primjer, jer ovo je Parlament koji je najmanje radio u vremenu otkako je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, odnosno nismo uopće radili i ja sad postavljam pitanje Kolegiju – zašto nismo radili? I zbog toga sam dopunio dnevni red današnje sjednice, kako bi ova sjednica imala neki sadržaj. Nakon dva mjeseca Kolegij nama predlaže samo jednu tačku dnevnog reda, i to da izmjenimo Poslovnik kako bismo mogli raditi od kuće, i to da radimo od kuće kada se već polako epidemija koja je prouzrokovana korona virusom stišava, koja je stavljena pod kontrolu. Dobro su kolege, moji prethodnici, rekli, možda ovo i ima opravdanja, ali prije mjesec dana, danas, pa bi kasnite gospodo. Mi kasnimo sa svim, za svim zemljama u regiji i u Evropi. Davno su parlamenti država u okruženju imali sjednice i donosili mjere, svi parlamenti su zasjedali, samo nije ovaj Parlament Parlamentarne skupštine BiH i to je ono zbog čega sam ja zabrinut. I zbog toga mi danas trebamo početi od nečega i ja sam predložio, uvaženi predsjedavajući, dopunu dnevnog reda sa Informacijom koju je već razmatralo Predsjedništvo BiH, a koju je izradilo Vijeće ministara jer je bila ta Informacija na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH. Tražio sam tu Informaciju, da vidimo šta je, kakvo je stanje, kakva je zdravstvena i epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, nema te Informacije, ne mogu je dobiti. Zbog toga sam u skladu sa Poslovnikom tražio i zahtjevam dopunu dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom da se o tome očitujemo. Molim vas, nemojte kršiti Poslovnik na ovoj hitnoj sjednici, nema nikakvog razloga. Kolege su dobro zaključile i primjetile, moji prethodnici, imamo najbolje uvjete za rad i odlučivanje. Evo, distanca dva metra, zaštitne maske, rukavice, malo koji Parlament ima ovakve uvjete da radi. Ovo je najmanji Parlament, pa jedan od najmanjih u svijetu, pa nismo mi ruska Duma pa da nam trebaju neke ogromne sale ili Kineski parlament. Mi smo Parlament od 42 zastupnika, zastupnice, koji, evo, ima ovu veliku salu i možemo raditi i zbog toga smatram da je nepotrebno, potpuno nepotrebno da u hitnoj proceduri mijenjamo Poslovnik na način kako ste vi to predložili. Ja predlažem da ovaj Parlament radi na redovnim sjednicama, da Kolegij što prije sazove redovnu sjednicu sa neophodnim dnevnim redom, sa svim onim što treba da prati ovo stanje prirodne i druge nesreće. Predložio sam tačku dnevnog reda, obrazložio, molim vas da date na glasanje, a o hitnoj proceduri nakon izglasavanja dnevnog reda. Hvala.