Govor

Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Prije svega, prekršili ste član 71. Poslovnika koji vrlo jasno kaže da na početku sjednice Doma poslanik kao svaki ovlašteni predlagač ima pravo tražiti izostavljanje neobavezne i uvrštavanje drugih tačaka dnevnog reda. Vi ste samo konstatovali da smo mi utvrdili dnevni red, a nismo, Dom utvrđuje dnevni red, a ne vi. Prema tome, ovo je gruba, grubo kršenje Poslovnika i eklatantno iskorištavanje situacije izazvane ovom pandemijom, ali to radite u zemlji koja je zvanično parlamentarna demokratija, a ne izvršna. Ove izmjene i dopune Poslovnika sam ja predložio 30.03., 30.03., prije mjesec dana. Vi ste ih prepisali, doslovno, kao Kolegij i uzeli kao svoje, s tim što ja nisam pogriješio, ja sam napisao prijedlog dopune Poslovnika, a vi ste čak i to fulili, pa vas je Zakonodavno-pravni sektor ispravljao. Međutim, pored ovoga što je 30.03. zaista bilo hitno, da ne ponavljam Magazinovićevu diskusiju, a više nije, mi smo predložili također tri zakona koja imaju ogroman stepen hitnosti, Zakon o vandrednim mjerama štednje, da vam se ukinu reprezentacije, da vam se ukinu službena vozila, da vam se ukinu pratnja, naknada za rad u komisijama i sve ostalo što vi zloupotrebljavate tokom ove pandemije. Zakon o obaveznim doprinosima izabranih i imenovanih zvaničnika, da se svakom odavde i Vijeću ministara i brojnim direktorima u državnim institucijama uzme 20% od plate i stavi u poseban fond, da se to onda koristi isključivo za borbu protiv ove pandemije, to je hitno. Zakon o akcizama, izmjene i dopune Zakona o akcizama, da se od akciza izuzmu alkohol i proizvodi koji se koriste kao sredstva za dezinfekciju, 30.03., danas je 28.04., i samo ovo imamo i vi konstatujete da je samo to dopuna dnevnog reda. Ovo je vrlo jasno, pokušaj eutanazije, eutanazije parlamentarnog sistema, parlamentarne demokratije i čak nije, najgore od svega, ovo čak nije ni pokušaj prelaska na izvršnu demokratiju, jer u ovoj zemlji ništa se ne pita, ni Tegeltija, Zoran barem, ni Komšić, ni Džaferović. Sve odluke i preusmjeravanje svih tokova novca, a vidjeli smo jučer na koji način, donosi trojac Bakir, Mile i Dragan. Ovo je pokušaj pretvaranja Bosne i Hercegovine u stranačku demokratiju gdje sve apsolutno odluke u ovoj zemlji donosi taj trojac. Član 71. je grubo prekršen i izašli ste van okvira svojih nadležnosti i tražim da se Dom izjasni o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda, gospodin Emrić ima neke i mi kao Klub Naša stranka- Nezavisni bok imamo neke, a da ponovim, radi se o ovim hitnim zakonima. Ako ovo ne stavite na dnevni red, da vam se ukinu reprezentacije, da vam se ukine to što se vozate u službenim vozilima, da vam se ukine ta pratnja potpuno neoptrebna, šepurite se ovdje sa bodyguardima po ovoj zgradi, niste novinare pustili, a bodyguardi vas prate u stopu, i nećete to da stavite na dnevni red, to nije hitno, a hitno je da se danas, mjesec dana nakon što sam ja to predložio, raspravlja o izmjenama Poslovnika na ovaj način. Stoga tražim da se Dom izjasni o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda. Hvala.