Govor

Predlažem da radimo. Dame i gospodo poslanici otvaram 6. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Slijedi himna. Dame i gospodo, na ovu sjednicu nismo pozvali goste, kao što je inače uobičajno. Zbog toga pozdravljam samo prisutne narodne poslanike. Odsustvo su danas pravdali gospođa Nada Mladina i gospodin Nenad Nešić. Sjednici prisustvuje 40 narodnih poslanika, tako da možemo konstatovati da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. 6. hitna sjednica Doma sazvana je u skladu sa članom ... Poslovnika sa jednom tačkom dnevnog reda o čemu je Kolegij Predstavničkog doma odlučio na 18. sjednici održanoj 15.04. Napominjem da je Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u odgovoru na upit Predstavničkog doma Parlamenta Federacije vezan za mogućnost održavanja sjednice ovog Doma pored ostalog naveo da se može održati sjednica sa ciljem izmjene Poslovnika kako bi bio omogućen dalji rad i zasjedanje elektronskim putem. Takođe je navedeno da ono što se u aktulenom epidemološkom momentu mora zadovoljiti jeste odgovarajući prostor sa dobrom ventilacijom vazduha i distanca za poslanike više od dva metra na sjedećim mjestima, te da sjednicu treba održati u vremenu ne dužem od 60 minuta, kao i da je obavezno nošenje maski i rukavica. Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo kao nadležan u ovom pitanju donio je naredbu kojom je omogućio rad zakonodavnih organa to jest domova Parlamentarne skupštine BiH i domova Parlamenta Federacije uz obavezu pridržavanja mjera socijalne distance i propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka Kriznog štaba. Dakle, u skladu sa navedenim i uz poštovanje svih mjera i preporuka sazvali smo današnju sjednicu. Konstatujem da 6. hitna sjednica Doma ima sljedeći Dnevni red 1. Zahtjev predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojše Radmanovića, prve zamjenice predsjedavajućeg, gospođe Borjane Krišto, i drugog zamjenika predsjedavajućeg, gospodina Denisa Zvizdića, za razmatranje prijedloga dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH po hitnom postupku u skladu sa članom 133. Poslovnika broj: 01-02-4-805/20 od 21.04.2020. godine U skladu sa ovim Kolegijum Predstavničkog doma je utvrdio prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma i u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom, a s ciljem omogućavanja nesmetanog donošenja neophodnih zakona i odluka ovog Doma. Vidjeli ste da smo u skladu sa Mišljenjem Zakonodavno-pravnog sektora imali jednu tehničku korekciju koja se ticala samog naziva, odnosno da se radi o dopuni, a ne o dopunama Poslovnika kako je prvobitno glasio naziv dokumenta. Dobili ste i ovaj korigovani tekst za koji je Zakonodavno-pravni sektor utvrdio da ispunjava uslove usklađenosti sa članom 105. Poslovnika i Jedinistvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Prvi se javio gospodin Saša Magazinović, zatim gospodin Damir Arnaut.