Govor

Neko traži ponovo, je li? Ok. Ponovno glasanje. Ukupno prisutnih 26 – za 16, protiv ništa, suzdržanih 10. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Ne postoji Kolegij, tako da ne možemo ići u drugi krug glasanja, to ostavljamo za naknadno usaglašavanje. Tačka 24. – Razmatranje zastupnička inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujem zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”. Glasamo o usvajanju ove inicijative. Ukupno prisutnih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Postoji opća većina, ne postoji entitetska većina, tako da ćemo ići u naknadno usaglašavanje. Tačka 25. – Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim zastupničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava“. Glasamo o usvajanju zastupničke inicijative. Ukupno prisutnih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Postoji opća, ali ne entitetska većina. Idemo u drugi krug, naknadno. Tačka 26. – Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim zastupničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru ('Službeni glasnik BiH', broj 25/18)“. Glasamo o usvajanju zastupničke inicijative. Od ukupno prisutnih 26 – za 19, protiv ništa, suzdržanih 7. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Idemo naknadno u drugi krug glasanja. Prije nego što pređemo na tačku 27. predlažem da objedinimo glasanje o tačkama od 27. do 30. pa glasamo o prijedlogu za objedinjavanje glasanja o tačkama od 27. do 30. Ukupno prisutnih 26 – za 26, protiv ništa, suzdržanih ništa. Postoji opća i entitetska većina, dakle usvojili smo prijedlog da objedinimo glasanje o tačkama od 27. do 30. A sada glasamo o davanju saglasnosto za ratifikaciju materijala za tačka 27, 28, 29. i 30. Od ukupno prisutnih 26 – za 26, protiv ništa, suzdržanih ništa. Postoji opća i entitetska većina, dakle ratificirali smo sporazume, ugovore, ove navedene tačke. Time zaključujemo današenje zasjedanje. Naredna sjednica je trebala biti 25. marta, ali mi ćemo vas obvijestiti u skladu sa aktuelnom zdravstvenom situacijom. Živi bili, svako dobro.