Govor

Dobro, hvala. Prije nego što pređemo na tačku 27. predlažem da objedinimo raspravu o tačkama od 27. do 30. imajući u vidu činjenicu da je riječ o davanju saglasnoti za ratifikaciju sporazuma, konvencija i protokola. Glasamo o prijedlogu za objedinjavanje rasprave. Hvala. Od ukupno prisutnih 26 – za 26, ništa protiv, ništa suzdržani. Imamo opću i entitetsku većinu, dakle objedinili smo ovu raspravu. Dobili ste Mišljenje Komisije za vanjske poslove. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Sada vas pitam hoćete li pauzu pet minuta, pa glasanje ili ćete odma da idemo na glasanje.