Govor

Hvala predsjedavajući. Dakle, i pored toga s obzirom da se radi o inicijativi, a ne o zakonu, Dom može ignorisati Mišljenje Komisije i prihvatiti ovu inicijativu. Ona je nadasve potrebna, dakle mi imamo Zakon o parlamentarnom nadzoru koji je usvojen u aprilu 2018. godine i to radom, uz podršku OSCE- a i radom jednog velikog broja poslanika na tom Zakonu. Taj Zakon je propisao niz kaznenih odredbi ukoliko izvršna tijela vlasti ne poštuju odluke Parlamenta, npr. ako mi zadužimo ministra pravde da u roku od 90 dana nešto uradi, on to ne uradi sankcije su propisane. To su novčane sankcije koje se kreću u rasponu od nekoliko stotina do hiljadu maraka i one treba da služe upravo tom parlamentarnom nadzoru da bi ljudi izvršavali odluke Parlamenta. To je normalna praksa u svim demokratskim zemljama. Član 66. ovog Zakona vrlo precizno kaže – u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Parlamentarna skupština BiH uskladiće postojeće ili donijeti nove podzakonske akte kojima će urediti pitanja provedbe kaznenih odredbi ovog Zakona. Dakle, mi imamo Zakon, imamo sankcije, ali se te sankcije ne mogu provoditi zato što Parlamentarna skupština nije ispunila zakonsku obavezu iz člana 66. da uredi podzakonske akte. Dakle, to je zakonska obaveza i ja smatram da Parlament i pored glasanja nekih članova na Komisiji treba podržati ovu moju inicijativu kojom se zadužuje Kolegij ovog Doma da u saradnji sa Kolegijem Doma naroda uskladi podzakonske akte. Dakle, šta je sporno, Zakon je već to naložio i ovdje ćemo samo naložiti Kolegiju da nađe modalitet da se podazkonski akti usklade tako da bi se ove kaznene odredbe mogle konačno provoditi. Inače ćemo imati izvršnu vlast koja će ignoristati u potpunosti zaključke koje joj naloži Parlament. Prema tome, zaista pozivam sve kolege da ovo podrže, zakonska je već obaveza i nju je davno trebalo ispuniti. Hvala.