Govor

Kolegij je kao nadležnu odredio Ustavnopravnu komisiju, Komisija nije prihvatila inicijativu. Otvaram raspravu o inicijativi. Damir Arnaut, izvolite.