Govor

Kolegij Doma je kao nadležnu odredio Zajedničku komisiju za ljudska prava, Komisija je prihvatila inicijativu. Otvaram raspravu o inicijativi. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Tačka 26. Ad. 26. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim zastupničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru ('Službeni glasnik BiH', broj 25/18)“, broj: 01-50-1-428/20 od 12. 2. 2020.