Govor

Kolegij Doma ja kao nadležnu za razmatranje navedene inicijative odredio Komisiju za saobraćaj i komunikacije, Komisija je dostavila Mišljenje, nije podržala inicijativu. Otvaram raspravu o inicijativi. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Tačka 25. Ad. 25. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim zastupničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava“, broj: 01-50-1-334/20 od 5.2.2020.