Govor

Tačku smo uvrstili na današnjoj sjednici, materijale ste dobili. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Idemo dalje tačka 24. Ad. 24. Razmatranje zastupnička inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujem zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 18. 9. 2019.