Govor

Kolegij Doma nije postigao saglasnost, Izvještaj komisije ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo. Tačka 21. Ad. 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020.