Govor

Kolegij Doma nije postigao saglasnost, rasprava je okončana, izjasnićemo se naknadno. Tačka 20. Ad. 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020.