Govor

Nije bilo, Kolegij Doma nije postigao saglasnost kao komisija. Dobili ste taj Izvještaj, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo o navedenoj zastupničkoj inicijativi u drugom krugu glasanja. Tačka 19. Ad. 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020.