Govor

Nije bilo potrebne entitetske većine, Kolegij Doma nije postigao saglasnost. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegija, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu. Tačka 18. Ad. 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica”, broj: 01-50-1-1519/19 od 27.2.2020.