Govor

Kolegij Doma kao komisija nije postigao saglasnost, Izvještaj komisije Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo o Izvještaju u drugom krugu glasanja. Tačka 15. Ad. 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 27. 2. 2020.