Govor

Kolegij Doma, pošto nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, nije postigao saglasnost, Izvještaj komisije Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo o Izvještaju u drugom krugu glasanja. Tačka 11. Ad. 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne agencije za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-747/19 od 27. 2. 2020. i tačka Ad. 12. je za 2017. godinu