Govor

Dakle, na prošloj sjednici nije bilo entitetske većine, Kolegij Doma nije postigao salgasnost, dobili ste Izvještaj, rasprava je okončana, naknadno se izjašnjavamo. Tačka devet je, Ad. 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 05/2-50-12-237/19 od 27. 2. 2020.