Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja, Kolegij Doma kao komisija nije postigao saglasnost o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu. Izvještaj komisije Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo o Izvještaju u drugom krugu glasanja. Moram malo vode uzeti. Tačka šest, Ad. 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-548/19 od 27. 2. 2020.