Govor

Hvala. Oprostite morao sam potpisati ovaj dnevni red, pa smo se konsultovali. Hvala Vam. Idemo dalje, tačka tri, Ad. 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27. 2. 2020.