Govor

Uvaženi zamjenik, gospodin Radmanović. Izvolite.