Govor

Hvala predsjedavajući. Ja ću, ovaj, pošto ne volim kada se osporavaju činjenice koje je iznijela šefica našeg Kluba, jer ona je neko ko apsolutno provjerava sve informacije i ne govori ništa paušalno, pitaću kolegu Borenovića, da nam kaže – Da li je tačno da je prije ovog sabora o kome je on govorio, gospodin Jovan Kalaba bio cijeli jedan mandat predsjednik Staturarne komisije u PDP-u i da li želite reći da je, da su natpisi u medijima o sječi kadrova PDP-a preko Kalabe i Vas lično bile novinarske insinuacije i netačne informacije? I koliko se ja sjećam i koliko me informacije služe u gradu iz kog ja dolazim, dobrim dijelom je isti taj gospodin doprinijeo i raspadu PDP-a u Doboju. Ono što ću zamoliti sve kolege poslanike, jeste da više nikada niko ne kaže kako žele fer izbore, kako žele CIK bez stranačkog uticaja, jer ovo što ste vi sad uradili i ove ljude koje ste predložili jasno govori da želite apsolutno i u potpunosti da kontrolišete CIK i da apsolutno želite da napravite takvu selekciju ko prolazi, kako i na koji način. Ono što je meni bilo razočaravajuće, što nisam na samom početku mogla shvatiti kada je bila ova koalicija sa kolegama iz SDA, pošto vidim da očito ona ne funkcioniše, nije mi bilo jasno zbog čega ne funkcioniše, sada mi jasno, očito mi ne znamo i ne možemo ponuditi ono što kolege iz PDP-a i SDS-a mogu. Toliko i hvala.