Govor

Hvala. O tome ne odlučuje predsjedavajući, kao što znate, dugo ste Vi u Parlamenut, nego .... nikada, nego Predstavnički, ne postoji ta zabilježena praksa u ovom Domu. Sanja Vulić, diskusija.