Govor

Hvala cijenjeni predsjedavajući. Moje poštovanje Vama, dopredsjedavajućim, kolegicama i kolegama, kao i svim prisutnim u ovoj sali i svima koji prate ovu sjednicu. Naime, kao članica Saveza za bolju budućnost ja ću vas podsjetiti da smo mi u svim našim istupima, mislim predstavnici SBB-a, isticali da se ne slažemo sa ovim sazivom CIK-a i da smatramo da smo mi najveće žrtve izbornih malverzacija koje su se provele. Dakle, CIK je dan pred izbore zamjenio četiri do pet hiljada članova izbornih komisija i smatramo da smo na taj način oštećeni. Međutim, smatram da ovo nije način ozdravljenja ove institucije, nego da idemo u njenu još veću politizaciju. Ono za što se borimo mi iz SBB-a jeste da imamo nezavisan i profesionalan CIK. Drugo, ja moram reći da lično ne mogu glasati za i ne mogu podržati odluku kojom mi se samo daju imena, ja vidim da mnogi od vas znaju ko su ovi ljudi, ja uopće ne znam ko su i ono što sam očekivala jeste, kad smo već izabrali Komisiju koja radi na izboru članova CIK-a, koja treba da predloži listu, da ćemo uz listu, uz imena, znači, dobiti rangirane bodove i dobiti biografije. Upravo zbog toga, ja naprosto ne mogu podržati ovo. Hvala.