Govor

Ah, prijavio sam ja i za diskusiju, da znate, eto. I kao što sam rekao gospodine predsjedavajući ....