Govor

Niste sigurni da je bila savjetnik Vaš, vidite ja sam siguran. Drugi kandidat iz reda hrvatskog naroda je iz kabineta gospodina Komšića, iz njegovog, savjetnik i treći kandidat je iz PDP-a. Sve je to u redu, to ima svoj politički legitimitet, samo momenat, samo momenat, za one koji smatraju da država postoji radi njihovih potreba i njihovih kombinacija, taj ćete vi legitimitet morati nositi na svojim leđim bez nas. Tako igranje sa kršenjem zakona, u toku izrada pravilnika sastala se Komisija za izbor članova CIK-a, a vi ćete podržati lex specialis koji u jednom momentu predlaže gospodin Mektić i bez te Komisije, bez procedure ćete izabrati članove CIK-a u dogovoru sa opozicijom, a protiv onih .../govornik se upozorava na vrijeme/... sa kojima ste sklopili sporazum na nivou BiH i sa kojima participirate u Savjetu ministara. Prethodno ćete .... te u Savjetu ministara tako što ćete im osporiti jednog ministra, da ne bi bio izabran radi vaše volje, prethodno ćete pokušati uništiti obavještajni sektor tako što ćete zadržavati kandidata koji nema diplomu i sve ćete nas ovdje pokušati da zavežete u čvor..../govornik se upozorava na vrijeme/... mi u tome čvoru ne možemo da učestvujemo. Nisam valjda deset minuta.