Govor

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Pa reću vam da ću na kraju diskusije predložiti da se prekine ova sjednica, da se pripremi njen nastavak, a da se prije toga nastavka održi jedna tematska sjednice pripremljena sa Savjetom ministara vezano za ovu situaciju sa korona virusom, koja je samo ovaj dan dok smo se mi malo prepucavali i pravili nove koalicije i da kažemo jedni drugima, ovaj, pravili zvrčke, odnijela još nekih, ne znam, dvjesto, tristo života u našoj okolini, samo u Italiji 136 zadnjih šest sat. Bosna i Hercegovina trenutno stoji dobro i mislim da to dobro treba da se održi nekim našim učešćem u tome dobrom, a ne našim učešćem u ovome što radimo danas. Ali eto to smatrajte prijedlog kluba koji o kome se možemo izjasniti na kraju mog izlaganja. A sad da vam kažem nešto vrlo ozbiljno, poštovane kolege iz SDA, mi znamo da gospodin Mektić nema kapacitet da iznese ovaj prijedlog i znamo da ukoliko vi glasate taj predlog će biti, odnosno izglasan, to je potpuno jasno. Moram da vam kažem da uz sve poštovanje na veličinu, snagu partije i to sve što imate se previše igrate i sa ovom državom i sa ovim Parlamentom. Osporili ste imenovanje jednog ministra iz reda srpskog naroda i direktno ugrozili ono na čemu postoji ova država. Niste dozvolili jednom narodu, kao što su svi drugi narodi dobili svoju vrstu verifikacije i jednom pomoćniku ministra. Niste dozvolili ni da neko samo zato što je iz reda srpskog naroda bude izabran za direktora SIPA-e, iako su završene sve procedure. Sada pravite drugu koaliciju sa kolegama iz PDP-a i SDS-a u skladu sa svojim trenutnim potrebama da pokušavate da imate kontrolu u CIK-u. Nije nijedna država stvar političkih potreba jedne partije koja će prijepodne praviti jednu koaliciju za svoje potrebe, a drugu koaliciju za svoje potrebe. Ne bunim se nimalo što pristaju kolege iz PDP-a i SDS-a, znači ne bunim se to je njihovo političko pravo, ne bunim se ni što je, što su predloženi kandidati iz, jedna iz kabineta Vašeg, gospodina Šarovića je li tako, gdje je bila savjetnik.