Govor

Vrlo kratko, ispravka krivog navoda, pošto je navedena Partija demokratskog progresa, predsjednik Statutarne komisije PDP-a je gospođa Smiljana Babić-Moravac, izabrana na posljednjem Saboru PDP-a prije više od pola godine, tako da uopšte ne znam odkle Vam taj podatak, gdje ste ga našli i molim Vas da ne saopštavate informacije koje nisu tačne i zato sam se javio za ispravku krivog navoda.