Govor

Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolege ja ću da prodiskutujem prijedlog za uvođenje nove tačke u dnevnom redu po dva osnova. Prvi osnov je, tiče se samog materijala, za kojeg ja kao poslanik i koji treba da se izjašnjavam o ovome mogu da kažem sledeće. Ja mogu da vjerujem ili da ne vjerujem, a iz ovih materijala ja pouzdano ne mogu da utvrdim da li je ovim ljudima i po kom osnovu uopšte istekao mandat, ni slova obrazloženja, ni po kom osnovu, ni bilo koga od ovih šest, pet ljudi, ne mogu da utvrdim, nit znam, niti mi je u ovom trenutku dužnost da znam da li im je istekao mandat, a iz materijala nije vidljivo. To je pod jedan. Pod dva, pod pretpostavkom da jeste istekao, da neko misli da je istekao mandat iznosim kao kontra-argumente sledeće činjenice. Naime, Izborni zakon u ovom trenutku tvrdi da trenutni članovi izbornog zakona(?) su još uvijek u mandatu i to po dva osnova, po dva člana, citiram sledeće, u članu 2.15. stav (4), tačka 4. pardon, kaže se sledeće – ukoliko članu Izborne komisije mandat ističe u izbornom periodu mandat mu se prdužava do isteka izbornog perioda, odnosno do potvrđivanja rezultata izbora, o čemu je pričala i gospođa Krišto. Izborni period je vrlo jasno definisan članom 1.1.a. tačka 12. koji kaže – da izborni period podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora. Mi nemamo potvrđene rezultate indirektnih izbora za predsjednika i potpredsjednika Federacije i nek mi oproste kolege, ne znam, dovoljno jasno sliku kako stoje situacije u kantonima, oprostite mi za to, ali definitivno mi nemamo u ovom trenutku potvrđene rezultate i članovi Izborne komisije su u mandatu po ovom osnovu. Članovi Izborne komisije su u mandatu još po jednom osnovu, a koji je definisan članom, ja bi zamolila malo mira molim vas, članom 2.2.5. pa tačka 9. koji kaže – u slučaju da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine ne provede postupak iz stava (6) ovog člana, članovi Centralne izborne komisije nastaviće obavljati svoju dužnost do imenovanja novih članova Centralne izborne komisije. Gospođa Krišto je u svom izlaganju pojasnila u kojoj je fazi postupak imenovanja novih članova Izborne komisije, tako da, dok se ne provede ta procedura i po ovom osnovu su trenutni članovi Centralne izborne komisije u mandatu. Sledeće što želim da kažem, je sledeće, taman da sve ovo zanemarite sada, saću nešto da kažem od prijedlozima koji su se našli ovdje, barem ono što ja znam. Naime, članom 2. tačka 6., 2.5. pa stav (2) kaže se sledeće – da kandidate za Centralnu izbornu komisiju zajednički predlažu članovi Komisije za izbor i imenovanje, a kandidati za CIK biće pravni stručnjaci sa iskustvom u provedbi izbora ili izborni stručnjaci i ne mogu obavljati dužnost u organima stranke. Iz ovog konkretnog prijedloga niti mi znamo ko su ovi ljudi, niti imaju išta od ovog što je navedeno u članu 2.5. stav (2) a jedino što pouzdano znamo da je gospodin koji je predviđen ovdje, predložen ustvari tačka 2. za članove Izborne komisije Jovan Kalaba iz reda Srba, u ovom trenutku predsjednik Statutarne komisije Partije demokratskog progresa, dakle obavlja dužnost u organima stranke, bio je kandidat na lokalnim izborima za 2012. godine ispred te partije i obavlja dužnosti i bio je istaknuti kandidat i član te partije. To je ono što se sigurno zna, a također se ne može znati da li je išta od ovog, potrebnih kvalifikacija predviđenih članom, odnosno stavom (2) člana 2.5. I sledeće još da kažem, da ne stoji, nisam htjela da stavljam krivi navod gospodinu Mektiću, koji se poziva na član 2.5. pa stav (6) da Predstavnički dom u skladu sa procedurom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine imenuje članove CIK-a sa liste kandidata, „sa liste kandidata“. Ako se ova lista ne dostavi Predstavničkom domu, onda može da se ide u neku ovu proceduru, podrazumijeva se ta formulacija .../govornik se upozorava na vrijeme/... da postoji lista kandidata, ali koja se nije dostavila. Mi u ovom trenutku nijedan osnov nemamo da ova odluka, pa maka i ako bude donesena, odnosno ove dvije odluke budu zakonite, a da ne pričam o drugim procesima koji se ovim otvaraju. Hvala lijepo.