Govor

Dobro, hvala. Imam signalizaciju od šefa kluba, da bi on želio pauzu, ali evo shodno članu 83. ja dajem sada pauzu do 19:00 sati, vidimo se za pola sata ovdje.