Govor

Hvala. Dragan Mekitić, ispravka krovog navoda.