Govor

Hvala lijepa. Evo budući da smo na usvajanju dnevnog reda i da su se predložile određene smjene kadrova u Središnjem izbornom povjerenstvu, ja želim podsjetiti ovaj Dom, da je ovaj Dom prije dvije sjednice imenovao Povjerenstvo za raspisivanje natječajne procedure za izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva, dva Hrvata, dva Bošnjaka i jednog Srbina. U to Povjerenstvo, koje je imenovao ovaj Dom, kao članove Administrativnog povjerenstva sukladno zakonu sam ja član, kolega Nebojša Radmanović i kolega Safet Softić. Mi smo juče imali, odnosno nekidan kad je bila naša sjednica, konstituirajuću sjednicu na kojoj sam od svih članova izabrana za predsjedavajuću ovog Povjerenstva za izbor i imenovanje članova CIK-a. Juče smo imali drugu sjednicu na kojoj smo usvojili Zapisnik, usvojili Poslovnik o proceduri provedbe javne konkurencije i imenovanja članova Središnjeg izbornog povjerenstva, napravili Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja, sačinili Prijedlog javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva i napravili Prijedlog prijave za javni natječaj i sve uputili u proceduru za objavu. Pa podsjećam sve ove zastupnike ovdje, koji se pozivaju na vladavinu zakona, na funkcioniranje pravne države, na demokratkse institucije da to imaju u vidu i ovaj put. Zakon, Izborni zakon i po Izbornom zakonu članove Središnjeg izbornog povjerenstva ne možemo kao parlamentarci smjenjivati u vremenu dok nisu implementirani izborni rezultati u navedenom mandatu. Ja mislim da ne treba vas podsjećati ovdje da izborni rezultati nisu implementirani i da samo sukladno zakonu može prestati mandat dosadašnjih članova CIK-a i u skladu sa javnom procedurom, nadam se, imenovati nove članove Središnjeg izbornog povjerenstva. Zahvaljujem i nadam se da ovaj Dom neće urušavati institucije demokratskog odlučivanja kad je u pitanju i Središnje izborno povjerenstvo. Hvala lijepo.