Govor

Hvala. Nemamo više prijavljenih za raspravu o predloženom dnevnom redu, ali nismo još dobili Vaše zaključke, pa evo sačekaćemo malo sa da dobijemo.