Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Na sličan način kao kolega Mektić iz potpuno identičnih razloga zbog nastupanja uvjeta za penizju jednog člana Centralne izborne komisije, takođe predlažem tačku dnevnog reda o prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije BiH i izboru i stupanju na funkciju novog člana Centralne izborne komisije. Evo tu je, ako mogu službe samo da. Hvala lijepo.