Govor

Hvala predsjedavajući. Koristeći moje poslaničke mogućnosti ovdje koje imam u skladu sa Poslovnikom o radu ovog Predstavničkog doma ja predlažem da se u današnju sjednicu uvrsti još jedna tačka dnevnog reda i o tome da se Dom izjasni, a tačka dnevnog reda glasi – Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova Centralne izborne komisije BiH. Ja imam ovdje, dakle, predlog u pismenom obliku, imam Predlog odluke, molim službu Sekretarijata da ovo uzme i dostavi Vama ili već kakva je daljnja procedura. Hvala.