Govor

Hvala predsjedavajući. Dakle, član 35. Poslovnika koji se tiče sazivanja sjednica komisije. Ovo je već drugi put da se dvije moje tačke skidaju zato što Zajednička komisija za administrativne poslove, a tiču se ušteda, dakle nije nešto što može čekati. Ovaj, takođe jedna tačka kolegice Marinković- Lepić, jer Administrativna komisija nije zasjedala, nije sazvana sjednica uopšte, dakle nije bilo da su sazvali, pa nije bilo kvoruma. A požurili su sa jednom jedinom, osim one konstituirajuće sjednice, ovaj, da održe sjednicu i da povećaju broj savjetnika u kabinetima itd. da neke privilegije donesu, a sad kad se tiče ušteda uopšte se ne sazivaju. Ovo je zaista neprihvatljivo da se već dva puta zaredom skidaju tačke koje se tiču ušteda zato što komisija nije sazvana i zbog toga, s obzirom da je Kolegij zadužio Komisiju da obavi raspravu i donese odluku, ja zaista molim Kolegij da onda urgira to pitanje kod Komisije. Hvala.