Govor

Hvala predsjedavajući. Dakle, mi očito imamo strukturalni problem u Ministarstvu pravde, upravo smo čuli ministra pravde da ne postoje stručni kapaciteti u Ministarstvu pravde za izradu zakona, što je zaista neshvatljivo. Druga stvar, ne možete se ministre ne vraćati u 2017. ovaj Dom je Vas zadužio, Vi ste bili i u prošlom sazivu ministar pravde da to uradite i niste ispoštovali zaključak Doma. Međutim, ja ću onda Vas, ako dozvolite, vratiti na juli 2019. godine, 29.07.2019. godine ste dali izjavu, ovaj, da će sveobuhvatne, evo citiram Vas, dakle – da će sveobuhvatne izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja godine i da će uskoro o njima imati mogućnost da se izjasne legitimna vlast izabrana na izborima. Kraj godine je bio prije, evo saće biti gotovo puna tri mjeseca, dakle imamo strukturalni problem u Ministarstvu pravde, nemaju kapaciteta da rade zakone, a isto tako probijaju i naše rokove, ali i rokove koje sami sebi zadaju i onda se gospodin Lovrinović čudi kad poslanici predlažu zakone. Hvala.