Govor

Poštovani predsjedavajući, uvažene zastupnice i zastupnici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo. Kako je uvaženi zastupnik postavio pitanje, ja se neću vraćati u 2017. evo idemo do 2019. godine. Mi smo sredinom 2019. godine imali sastanak između ministra pravde BiH, entitetskih ministara pravde i predsjednika Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta, gdje smo razmatrali način i modalitete daljnje reforme pravosuđa u BiH, ali i načinu unapređenja zajedničkog rada na izradi potrebnih zakona. Dogovoreno je da radna skupina pripremi nacrt zakona o izmjenama i dopunama važećeg zakona ili novog nacrta Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH sukladno Mišljenju Vencijanske komisije, preporukama Evropske komisije, preporukama Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, ali i da razmotri sve druge inicijative koje su u proteklom razdobolju dostavljene Ministarstvu pravde. Imajući u vidu važnost postaljvenog zadatka, ocjenjeno je opravdanim da se u pripremu ovog propisa uključi veći broj članova, posebno nositelja pravosudnih funkcija, te radi navedenog u desetom mjesecu prošle godine Ministarstvo pravde je pozvalo Sud i Tužiteljstvo BiH, vrhovne sudove entiteta, Federalno tužiteljstvo i Republičko javno tužiteljstvo da dostave prijedloge svojih predstavnika za rad u ovoj radnoj skupini. Nakon toga je održano više sastanaka, a sljedeći je zakazan za idući tjedan. S obzirom na to da Ministarstvo pravde BiH nije jedini nositelj reforme pravosuđa i da ista mora biti utvrđena, ali i provedena sustavno, gdje će u pronalasku modaliteta reforme biti uključeni svi relevantni stručnjaci, smatram da ne možemo preuzeti ulogu isključivog reformatora i sami bez stručnjaka načiniti tekst za koji cijenimo da zadovoljava evropske standarde i druge postavljene zahtjeve. Jer Ministarstvo može sagledati samo jedan aspekt nužan za reformu, ali bez stručnjaka koji rade u pravosuđu nemamo cjelovitu sliku za koju cijenimo da je nužna za adekvatnu reformu koja će imati dugoročne pozitvine rezultate. Iz navedenog je jasno da smo poduzeli sve potrebne i adekvatne korake da se sačini dobar tekst propisa koji će zadovoljiti i očekivanja građana, profesionalnu zajednicu, ali i standarde Evropske unije, zato ćemo čekati na tekst prijedloga zakona koji pripremaju stručnjaci. S obzirom na aktivan rad skupine vjerujem da će njihov trud ubrzo dati očekivane rezultate i da će nam dostaviti prijedlog teksta s kojim ćemo ići u daljnju proceduru. Hvala.