Govor

Šta je konkretno Ministarstvo pravde BiH poduzelo po pitanju realizacije zaključaka Predstavničkog doma, nije jedan nekoliko njih, dakle zaključaka Predstavničkog doma kojim se od Ministarstva pravde BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u? Podsjećam da je prvi takav zaključak usvojen još početkom 2017. godine, da smo nakon toga imali nekoliko zaključaka iste ili slične prirode, između ostalog i zaključak u junu 2019. godine kojim se od Ministarstva pravde tražilo da nam dostavi sveobuhvatnu informaciju koje je sve propise potrebno promijeniti itd. Ovaj, međutim još uvijek, kao što znamo, nemamo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u i zbog toga tražim informaciju o poduzetim koracima, konkretnim, dakle, da li je formirana radna grupa, dokle je došla sa radom, zašto još uvijek ništa nije u proceduri po ovom pitanju i slično? Hvala.